Výsledkové listiny

2019 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

23.2.  

Malá cena Zlobice

Malá cena Zlobice - Lidový běh
Malá cena Zlobice - 14-15 let
Malá cena Zlobice - 12-13 let
Malá cena Zlobice - chlapci 8-9 let
Malá cena Zlobice - dívky 8-9 let
Malá cena Zlobice - chlapci 10-11 let
Malá cena Zlobice - dívky 10-11 let
Malá cena Zlobice - chlapci 0-7 let
Malá cena Zlobice - dívky 0-7 let

30.3.  

Aprílový maraton

Aprílový maraton - Lidový běh

12.5.  

Běh kolem Babího lomu

Běh kolem Babího lomu - lidový běh

27.6.  

Memoriál MUDr. Vališe

Memoriál MUDr. Vališe - chlapci 0-7 let
Memoriál MUDr. Vališe - dívky 0-7 let
Memoriál MUDr. Vališe - chlapci 8-9 let
Memoriál MUDr. Vališe - dívky 8-9 let
Memoriál MUDr. Vališe - 10-11 let
Memoriál MUDr. Vališe - 12-13 let
Memoriál MUDr. Vališe - 14-15 let

7.9.  

Kuřimská hora

Kuřimská hora - lidový běh

19.10.  

Kuřimská hodinovka

Kuřimská osmiminutovka
Kuřimská dvanáctiminutovka