Výsledkové listiny

21 20 19 18 17 16 2015 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

14.2.  

Malá cena Zlobice

Malá cena Zlobice - dívky 0-7 let
Malá cena Zlobice - chlapci 0-7 let
Malá cena Zlobice - dívky 8-9 let
Malá cena Zlobice - chlapci 8-9 let
Malá cena Zlobice - dívky 10-11 let
Malá cena Zlobice - chlapci 10-11 let
Malá cena Zlobice - 12-13 let
Malá cena Zlobice - 14-15 let

28.3.  

Aprílový maraton

Aprílový maraton - Lidový běh

10.5.  

Běh kolem Babího lomu

Běh kolem Babího lomu - Lidový běh

25.6.  

Memoriál MUDr Vališe

Memoriál MUDr. Vališe - dívky 0-7 let
Memoriál MUDr. Vališe - chlapci 0-7 let
Memoriál MUDr Vališe - dívky 8-9 let
Memoriál MUDr Vališe - chlapci 8-9 let
Memoriál MUDr Vališe - dívky 10-11 let
Memoriál MUDr Vališe - chlapci 10-11 let
Memoriál MUDr Vališe - 12-15 let

30.8.  

Kuřimská hora

Kuřimská hora - Lidový běh

17.10.  

Kuřimská hodinovka

Kuřimská osmiminutovka
Kuřimská dvanáctiminutovka

1.11.  

Běh na Babí lom

Běh na Babí lom - Lidový běh