Informace

Základní informace týkající se závodů KBL

Propozice

1. Malá cena Zlobice18.2.2017
2. Aprílový maratón Kuřim - Podlesí1.4.2017
3. Běh kolem Babího lomu14.5.2017
4. Memoriál MUDr. Vališe22.6.2017
5. Kuřimská hora2.9.2017
6. Kuřimská hodinovka15.10.2017
7. Běh na Babí lom29.10.2017

Pravidla

Všechny závody Kuřimské běžecké ligy jsou veřejné. Většina závodů je vedena v terénu a mimo silniční provoz. Účast závodníků je na vlastní nebezpečí. Pro každý závod bude k dispozici občerstvení.

Fotografie

S účastí na závodu poháru KBL souhlasíte s tím, že dobrovolní fotografové mohou pořídit Vaši fotku, kterou následně můžeme umístit na Váš běžecký profil (ten najdete zadáním svého jména do formuláře "Najděte se!" v pravém panelu).
Pokud si nepřejete, aby byly Vaše fotografie zveřejňovány, nebo chcete odstranit nějakou konkrétní fotku, dejte nám vědět libovolným kanálem uvedeným v sekci Kontakt níže.

Prezentace

Každý závodník se přihlašuje včas až v místě konání příslušného závodu přímo do startovní listiny. Bude vybíráno startovné 50 Kč, které zahrnuje občerstvení po závodě. Poté závodník obdrží startovní číslo. Děti mají snížené startovné 20 Kč, kromě prvního závodu Malá cena Zlobice, kde startovné neplatí.

Kategorie

Dětské (lidové) běhy
Atletická školka dívky 0-7 let     Školka D          2010 - 2017
Minipřípravka dívky 8-9 let     Minipřípravka D          2008 - 2009
Přípravka dívky     Přípravka D          2006 - 2007
Mladší žačky     MlŽky          2004 - 2005
Starší žačky     StŽky          2002 - 2003
Atletická školka chlapci 0-7 let     Školka H          2010 - 2017
Minipřípravka chlapci 8-9 let     Minipřípravka H          2008 - 2009
Přípravka chlapci     Přípravka H          2006 - 2007
Mladší žáci     MlŽci          2004 - 2005
Starší žáci     StŽci          2002 - 2003

Hlavní běhy
Dorostenky a juniorky     Dky+Jky          1998 - 2017
Ženy do 34 let     Ženy          1983 - 1997
Ženy 35 +     Ž35          1973 - 1982
Ženy 45 +     Ž45          1963 - 1972
Ženy 55 +     Ž55          1907 - 1962
Dorostenci a junioři     Dci+Jci          1998 - 2017
Muži do 39 let     Muži          1978 - 1997
Muži 40 +     M40          1968 - 1977
Muži 50 +     M50          1958 - 1967
Muži 60 +     M60          1948 - 1957
Muži 70 +     M70          1907 - 1947

Bodování a ocenění

S ročníkem 2016 máme nové bodování! Níže uvedená čísla tedy již neplatí pro starší závody, u nich je zachováno původní hodnocení. Bodováno je prvních 75 běžců v každé kategorii samostatně. Vítěz získá 100b., druhý v pořadí 90b., 3. - 82b., 4. - 76b., 5. - 72b., 6. - 70b. a dále po jednom bodu. Každý, kdo překoná stávající traťový rekord v dané kategorii získá navíc prémii 10b.
Toto bodování je shodné pro hlavní i lidové (dětské) běhy a takto se započítává do Poháru.
V rámci závodu budou oceněni závodníci na prvních 3 místech v každé kategorii podle možností pořadatelů.
Dětské kategorie mohou být při malé účasti sloučeny.
Do celkového hodnocení ročníku Kuřimské běžecké ligy se započítává 5 nejlepších bodových zisků ze 7 závodů.

Navíc je vedeno i bodování závodníků v absolutním pořadí. V tomto případě boduje prvních 275 závodníků, kteří doběhnou do cíle a to takto: Vítěz získá 300b., druhý v pořadí 290b., 3. - 282b., 4. - 276b., 5. - 272b., 6. - 270b. a dále po jednom bodu. Toto bodování slouží pouze pro Historickou tabulku.
Pokud by se někdo zúčastnil 2 běhů v rámci jednoho závodu (např. dítě, které poběží dětský běh i hlavní běh), do historické tabulky se mu započte jen jeden, lepší výkon.

V celkovém hodnocení celého ročníku budou oceněni 3 nejlepší v každé kategorii.
POZOR, pořadatel si vyhrazuje právo neudělit pohár, pokud někdo absolvoval pouze 1 nebo 2 závody ročníku, i když se přesto celkově umístil mezi nejlepšími třemi.
V případě rovnosti bodů rozhoduje: 1. Součet bodů v absolutním pořadí, 2. Součet bodů ze vzájemných soubojů, 3. Nejlepší dosažený bodový výkon.

V historii se bodování 3x změnilo (2016,2006,2003), u starších závodů se potom pochopitelně liší.

Výsledky

Výsledky jsou zveřejňovány co nejdříve po skončení závodu. Průběžné výsledky můžete sledovat rovněž zde (během závodu se objeví v pravém panelu odkaz) nebo přímo po doběhu na našem zařízení. Na každém závodě máme také nástěnku s výsledky minulého ročníku, rekordy tratě, atp.
K prezentaci závodníků, měření časů a zveřejňování výsledků používáme naše vlastní technologie. Více v informacích o webu »

Kontakt

Aleš Sikora (organizátor)
Telefon:   608 661 139
E-mail:     

Vítek Sikora (webmaster)
Skype:    vitexikora
E-mail: