Výsledkové listiny

23 2022 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

12.2.  

Malá cena Zlobice

Malá cena Zlobice - dívky 0-7 let
Malá cena Zlobice - chlapci 0-7 let
Malá cena Zlobice - dívky 8-9 let
Malá cena Zlobice - chlapci 8-9 let
Malá cena Zlobice - dívky 10-11 let
Malá cena Zlobice - chlapci 10-11 let
Malá cena Zlobice - dívky 12-13 let
Malá cena Zlobice - chlapci 12-13 let
Malá cena Zlobice - 14-15 let
Malá cena Zlobice - Lidový běh

2.4.  

Aprílový maraton

Aprílový maraton - Lidový běh

15.5.  

Běh kolem Babího lomu

Běh kolem Babího lomu - Lidový běh

11.6.  

Lelekovický okruh

Lelekovický okruh - Lidový běh

23.6.  

Memoriál MUDr. Vališe

Memoriál MUDr. Vališe - dívky 0-7 let
Memoriál MUDr. Vališe - chlapci 0-7 let
Memoriál MUDr. Vališe - dívky 8-9 let
Memoriál MUDr. Vališe - chlapci 8-9 let
Memoriál MUDr. Vališe - 10-11 let
Memoriál MUDr. Vališe - 12-13 let
Memoriál MUDr. Vališe - 14-15 let

3.9.  

Kuřimská hora

Kuřimská hora - Lidový běh

15.10.  

Kuřimská hodinovka

Kuřimská osmiminutovka
Kuřimská dvanáctiminutovka

6.11.  

Běh na Babí lom

Běh na Babí lom - Lidový běh