Výsledkové listiny

2024 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

17.2.  

Malá cena Zlobice

Malá cena Zlobice - dívky 0-7 let
Malá cena Zlobice - chlapci 0-7 let
Malá cena Zlobice - dívky 8-9 let
Malá cena Zlobice - chlapci 8-9 let
Malá cena Zlobice - dívky 10-11 let
Malá cena Zlobice - chlapci 10-11 let
Malá cena Zlobice - dívky 12-13 let
Malá cena Zlobice - chlapci 12-13 let
Malá cena Zlobice - 14-15 let
Malá cena Zlobice - Lidový běh